شماره نظام پزشکی : 120366
لیلا انصاری متخصص رادیولوژی، سونوگرافی
شنبه و سه شنبه از ساعت 16 الی20


جهت انجام سونوگرافی به همراه داشتن کلیه مدارک قبلی(سونوگرافی،ماموگرافی و نمونه برداری) بیمار الزامی می باشد.

همچنین جهت سونوگرافی برای افراد بالای 40 سال وجود عکس ماموگرافی الزامی است.